Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em Ic Em La Tat Ca Cua Doi Anh !

Da Li hôn 13 nam. Co 1 dua con gái, đang hoc Dai hoc. Cuoc song coi mo, vui vẻ, hoa dong, co chut khoi hai. Song co trach nhiem voi gia dinh. Yeu cai dep va ve trong sang. ” Niem Tin va Long Chung Thuy ” la nen tang vung chac cho mot mọi tình va cùng la mai am gia dinh “Hanh Phuc” sau nay. Nghe nghiep on dinh. Ban than kha tram tình, lãng mạng.

Yeu thuong thật lòng, khong gia đời, song ” Chung thuy “, cùng tan huong niem ” Hanh Phuc” ben nhau cho het quang đời con lai.

Chuyển lên trên