Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

giản dị

sdt —2772565Tram lang ít nói chi noi khi than thiet thick noi yen tình lun biết wan tâm lag nghe chia sẻ ghet sự gia đời khi da iu thi thật log chug thuy lun co nhau, tih cach chug chac truong thah thick sự lag mag, thick doc sach, nghe nhac, đi choi, thick nau an

oc dai lon tuoi hôn 1 chut luon o ben canh nhau du trong bat cu hoan canh nao biết quan tâm chia sẻ luon co nhau, tih cach chug chac dug tre con wa co mot ti hai huoc lag man, 1 khi da iu thi ko noi chia tay, iu thật log khong gia đời loi dung, lun chug thuy thick đi choi nhug noi yen tình, ke cho nhau nghe nhug j da trai wa trog cuoc sog, bit lo nghi cho tuog lai dug ham choi wa du co gian co nao cug ko noi chia tay

Chuyển lên trên