Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Xin chao anh – người em đang tim kiem

Co duyen se gap.

Mong muốn tim mot người chung chac va truong thành,le phep ,khong gia truong,biet quan tâm toi mọi người,nghiem tuc trong mọi quan he. Ngoai hinh tuong doi.

Chuyển lên trên