Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em o noi dau

La người biết quan tâm lo lang. Tuy thật bai trong sự nghiep ve bạng cap. Nhung tôi cùng vach ra cho minh 1 huong đi mọi va muon tìm 1 người de cùng tôi đi tiep va xay dung tương lai do. La người song noi tam. Hoi ít nói, hoi nhat gái, nhung biết quan tâm va lo lang cho người khac va cham lo cho gd sau nay. La 1 người nghiem tuc trong tình cam. Rat vui duoc lam quen voi cac bạn.

La người biết quan tâm chia se, biết cham lo cho gia dinh. Khong can xinh dep nhung phai nghiem tuc trong chuyen tình cam, la người phu nữ cua truyen thong co pha chut hien dai. Nghe nghiep khong quan trong nhung co kha nang buồn bạn cang tot. Chi vay thoi

Chuyển lên trên