Anh la phi thoan anh sinh ra o Cam Ranh . Nhung đang cong tac o Soc trang . Anh la ky sự xay dung va cau duong .

Anh la Phi Thoan . Anh sinh 1985 la ky sự xay dung va cau duong . Anh sinh ra o khanh hoa nhung đang cong tac o Soc Trang . Anh đang muon tìm va kết bạn voi bạn nữ va co the la người bạn ma bat lau nay anh đang đi tìm kiem. Neu la giao vien thi sẻ la rat tot . Vi anh da co cong viec on dinh co the lo cho gia dinh . Rat mong duoc lam quen . Chuc mọi người sực khoe !

Anh rat mong tìm mot người bạn biết quan tâm lo lang chăm sóc gia dinh biết yêu thuong kinh trong người tren . Giao vien la tot . I

Chuyển lên trên