Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tôi gian don-chap nhan yêu xa-nhe nhang-kho hieu vay nen tìm 1 người du tình te

Tôi yêu tieng viet va thuong bạn,vay nen tôi luon ro rang trong tung cau chu=>bạn sẻ de doc

Tôi hoi kho hieu khong phai tôi lam cao hay kenh kieu ma la boi tôi da tung chung kien nhung loc lua,toi mong bạn du kien nhan

Chuyển lên trên