Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn hien lanh chan thật ba giản dị

neu ta vo tình gap nhau thi truoctien hay coi nhau la bạn be hay anh em,minh nghi do la dieu rat qui va đang tran trong.doi khi bạn be hieu nhau van hôn mot tình yêu khong dung nghia.thoi gian sẻ tra loi neu ta thật sự hieu nhau them ti nuac.nen hay de mọi chuyện xuoi theo qui luat cua tu nhien.dung voi qui kết va phan xet người khac khi chi doc vai dong so luocc

hien lanh vui tình.

Chuyển lên trên