Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người bạn đời chân thành

Tung la mot người co hp nhung lai mat đi gio la người me don than gio tôi muon tìm mot người thật sự yêu thuong bit thong cam chia sẻ va thật sự can hp. Khi da yêu thi k can gi den qua khu vi ai trong đời cùng co 1 qua khu k hoan hao.

Hy vong sẻ tìm dc mot người hiu. Chap nhan. Yeu thuong.

Chuyển lên trên