Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Trai tìm chân thành

Chao bạn ! Tôi la Phuong . Tôi thích cs binh yen va vui vẻ , luon don gian hoa mọi van de . Song vi tha va chân thành . Hien nay tôi song cùng 2 con trai da ngoai 20 tuoi . Chong tôi mat da 7 nam . Tôi muon co mọi quan he tình cam dung dan , đang tin va quan trong la tình cam chân thành

Tôi muon kết bạn dung dan , manh khoe , vung vang trong cs , chut hai huoc , song don gian nhung thật tình cam , thật tâm chia sẻ mọi van de trong cs. Quan trong la tao niem tin . Tôi thích nhung người chung chac nen nhung bạn tre hôn xin dung mat thoi gian .

Chuyển lên trên