Don gian, tình te, tâm ly

La người ít nói, tram, chung chac, chung thuy, de gan,c

Ngoai hinh : nho nhan, trung binh , cau toan, dam dang, chiu cam chiu kho,c.

Chuyển lên trên