Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Vo tu,de gan,bit ton trong

La người neu noi la xinh qua thi ko,nhung dc cai đang dep,mat ua nhin,bit an mac,lam ra kinh te,nhung lai vap nga ve kt ,be ngoai rat vui vẻ vo tu,hoa dong ai cùng quy men,ko gia tao,song thật voi dung bạn chat con nguoi,ca tình,nhung ben trong nguoc lai rat yêu duoi,luon co to ra minh manh me vi da tung xay ra bien co trong cuoc đời ,la người biết cai gi dung cai gi sai

Da co gd va ly hôn,hoac nhung người ko vuong mac,sau khi trai qua nhieu thang tram trong cuoc song len tôi can người dan ong truong thanh,chân thật,bit quan tam,co cv va kinh te tot,la cho dua giup do tôi ve nhung khiem khuyet cua bạn than vi tôi vap nga ve kinh te,toi momg rang sẻ co mot người dan ong chan tình,chân thành,va co lòng bao dung hieu va chap nhan thuong m thật lòng,con nhung bạn nao co y dinh nt lam quen ga gam nay kia xin loi tôi ko phai người vo van,len momg cac bạn dung lam phien

Chuyển lên trên