Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tiem người yêu, neu hop nhau co the tien xa hôn

Vui ve hoa dong, it noi, biet lo lang cho người khac, nhat la người minh yêu, chac gai so mot nen gio van con co don, que o an giang nhu đang làm viet tai tphcm q2, co cong viet o dinh !

Can tim người yêu biet lang nghe va hau hieu, biet quan tâm va biet thong cảm, neu hop nhau tình chuyen sa hôn

Chuyển lên trên