Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

hoa dong vui vẻ . tìm nua hieu nhau quen lâu dài

tình tình song thật lòng , chiu kho hoc hoi cai moi, co trach nhiem

ko đời hoi , chi can hieu nhau va tin tuong nhau , muon quen lâu dài va song co muc dich va uoc mo chung

Chuyển lên trên