Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Quyen Quyen

Vui ve, thích tan gau hai huoc, noi chuyen lich sự dung chung muc, hoi ky tình xiuc

Vui ve, hoa dong, lich thiep, noi chuyen dung chung muc, hai huoc, biết quan tam, yêu thuong, chia se, chung thuy, chân thành, co cong viec on dinh lâu dài, trinh do cao đang tro lenc.

Chuyển lên trên