Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

De cao sự chung thuy

Co trach nhiem voi gia dinh, co tri tien thu, đời khi noi nhieu chi trong truong hop co chuyen vui de bạn tan, con thuong sẻ ít nói, de cao sự chung thuy, la con người song tình ca,. mọi thu deu phai vun ven mot cach hai hoai ca ve cua cai lan quan he trong gia dinh..

Co tình cach hien lanh mot chut, biết quan tam, cach cu sự theo phu nữ truyen thong mot chut, va cach phat trien theo phong cach hien dai vi du nhu thoi trang an mac. thích con gái dieu da.. va CHAN THANH, nhu da noi thi bạn than de cao sự chung thuy,

Chuyển lên trên