Tìm bạn gái lâu dài

Minh thuoc type ít nói , biết lang nghe . Cong viec hien tai kinh doanh bat dong san , va quan li phong tro va xuong cho gia dinh . Co day du nhung thieu 1 nua con lai mong som tìm dc.

De thuong , de nhin . Biet lang nghe va chăm sóc gia dinh . Chung so thích va co the đi xa hôn trong mọi quan he . Rat vui dc lam quen .

Chuyển lên trên