Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm Nu song thu, tien den hôn nhân

Da 1 lan đang do chuyen yêu duong, nen hôn 6 nam ko de minh vuong vao cuoc tình nao. Nhu vay riet thanh thoi quen, nen minh ko biết cach an noi de lay lòng cac co.

Minh thuoc tip nguoi, lam dc, choi dc, het minh vi muc dit. Biet lang nghe, hieu va cam thong, chap nhan cai sai cua bạn than.

Chuyển lên trên