Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn xay dung cuoc đời lâu dài

tìm người phu nu, khong dep lam, chan tình thật tha voi chong, tich cuc trong kinh doanh, tiet kiem tot, ton trong va can than khi chong giao viec va can do ngan sach chi tieu trong gia dinh, khong lam dau con gi ca, hieu biết dao duc le phep voi người lon tuoi

chan tình thật tha khong gia gioi, xac dinh ben nhau la tron đời, biết lang nghe dieu phai trai, khong toan tình rieng tu, cùng nhau đi tren quan duong đời, song chet co nhau trong cuoc song.

Chuyển lên trên