EM Doc Than tìm Nguoi kết hôn.

Tinh tình hien ..hoa dong de mem. Cuoc song rat nhe nhang. Cong viec on dinh. Hien la Giao Vien chemistry Hight school. Thich đi du mich. Quan Tam den.moi.người xung quanh..

Tim.người hien lanh..va muon tìm hieu lâu dài..va neu co duyen voi nhau thi sẻ tien den hôn nhân. Vi la rat nghiem.tuc trong quan he tình can. Rat chan tình..mong tim.duoc người bạn đời thích hop.

Chuyển lên trên