Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot tình yêu nhe nhang, chân thành de đi sựot quang đời nay

Tôi la mot người song chân thành, huong noi, mọi quan he it nhung rat tot, biết chia se, lang nghe, cam thong voi người đời dien, ton trong người khac va mong muon người khac cùng ton trong minh, thoi gian chu yêu la cham lo cong viec va gia dinh. Loi song lanh manh, an yen. Ngoai hinh kha nhung giản dị, moc mac, tri thuc va chung chac. Co loi song lanh manh, biết cham lo sực khoe bạn than va nhung người than yêu.

Tìm mot bạn nữ ngoai hinh ua hinh, tình cach hien lanh, dam tham, biết quan tâm chăm sóc gia dinh, sựy nghi giản dị va cùng huong den mot cuoc song tot dep, giup do cham lo nhau trong hoan canh kho khan, benh tat. Cung xay dung to am de yen lòng hai ben gia dinh, khong dat nang yêu cau ve van de nhu cau sinh ly. Song vi tình nghia va yêu thuong chân thành la chinh.

Chuyển lên trên