Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Bt

minh Da du bạn be roi cvi minh chi muon vai người du kha nang minh tra loic..minh khg muon kết bạncma ca tuan khg chao hoi nhaucccam on rat nhieu ..

Minh da du bạn be roi cminh khg muon kết bạn..ma minh khg co thoi gian tra loicminh rat ngaic.cam on rat nhieu

Chuyển lên trên