Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Song ton tai la de yêu thuong va sẻ chia

Gia tri cot loi cua cd nay cho 1 sự binh yen va hanh phuc do la tình yêu chân thành va het lòng vi nhau.

luon lac quan yêu đời, da trai qua nhieu kinh nghiem song. Va quan trong la dong dieu trong tâm hôn.

Chuyển lên trên