Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Muốn tìm 1người yêu lâu dài tien tôi hôn nhân

Minh bay gio cong viec cùng on dinh. Muốn tìm kim 1người hợp với minh. Co the cùng minh đi het doan con lai!

Le phep. Sieng nang. Vay la dc roi. Ko quan trong tuoi tac hay ngoai hinh gi het!

Chuyển lên trên