Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm ban nghiem tuc

Mình la mot người binh thuong, hien lanh, la người mien bac nhung làm viec lau dai trong nam. Tuoi da lon nen rat nghiem tuc trong tình cảm, mong tim dc người phu hop với minh

Tìm ban biet quan tam, nghiem tuc trong tình cảm. Co cong viec on dinh, co loi song lanh manh, chung thuy, quan tâm den gd. Neu co du dinh dinh cu lau dai trong nam thi tot

Chuyển lên trên