Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chao cac bạn. Rat vui lam quen voi mọi nguoi!

Minh hien tai phu giup gia dinh, nong dan chinh hieu, dan đi nhung dam nghia tình, rat mong tìm duoc người phu hop de đi xa hôn!

Hien ngoan, biết lang nghe va chia sẻ vui buồn cuoc song, khong can co dia vi hoac giau co gi ca, mon đang ho đời la duoc

Chuyển lên trên