Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tinh tram ít nói tìm ng can tim

Neu em thuong anh ,anh tu khac a sẻ ngoan. Hien tai van choi bo, tìm ng du tình yêu thuong de ve vs nhau . Hieu biết lang nghe . Biet cham lo hanh phuc , lo cho gia dinh. Biet cha me. Co gi 2 vk ck ngoi lai vs nhau noi , ko nong tanh ,

Thuong tui , lam 1 ng vo tot

Chuyển lên trên