Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm kiem manh ghep cho rieng minh

Minh mong muon co mot tình yêu chân thành va vuot qua mọi hoan canh de co cuoc song binh yen hôn.

Minh la người vui vẻ, hoa dong, de gan, de nhin, thích the thao, doc sach, kinh doanh va du lich.

Chuyển lên trên