Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can tìm ng hieu minh hôn

Minh la 1 người rat thích the thao, cac hoat dong ngoai troic yêu cai dep, thích đi day đi do (đi phuot) do yen sau xe minh van con trong nen minh tìm 1 ng biết chia se, biết cam thong, cùng nhau vuot qua mọi kho khan phia truocc

Thanks cac bạn da danh it thoi gian de doc profile cua minh nha!

Chuyển lên trên