Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm người bạn tri am

cùng kg biết chia sẻ vi nhieu .boi vi minh rat bạn ron trong cv ,tu tu minh sẻ giam bot cv mọi co the nhin lai chinh minh .tinh cach minh cùng don gian co 2 dieu thoi do la ít nói va thật tha

noi hoi nhieu 1 chut nhung dung nhieu qua de bu lai minh.hien lanh ,chung thuy

Chuyển lên trên