Tìm mot người nghiem tuc .tinh yêu chân thành.trung thuc

Tinh tình vui vẻ hoa dong, hien .yeu thích tre em . dong vat. thích nau an ,yeu gia dinh. thích lam dep cho phu nu,thích kinh doanh tu do ..

Dan ong phai trung thuc ,chân thành yêu gia dinh, thong minh. hoa dong biết tình toan kinh doanh tu do..danh thoi gian gia dinh ..cao1m70..neu người nuoc ngoai rat tot

Chuyển lên trên