Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm dan ong đang hoang. galang va chân thành

tôi la người hoa dong vui tình. co nang khieu ve nghe thuat. tôi da co 1 cuoc tình dep. neu nhu chong tôi khong trang hoa thi tôi la người phu nữ hanh phuc. nhung bay gio thi tôi la người phu nữ bat hanh. neu tren đời con ton tai dan ong đang hoang hay goi cho tôicthan ai

chân thành

Chuyển lên trên