Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

E moc mac chan tình, tìm người nghiem tuc trong chuyen tình cam

Song tình cam va co tình thuong nguoi, thích nau an va nau cùng rat ngon, thích nghe nhac Bolero va hat cùng tâm duocc..khong thích ng dua gion tình cam

Nghiem tuc trong tình cam, biết quan tâm va chia se, cham lo hp gia dinh

Chuyển lên trên