Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn đời

La dieu duong , thích du lich, rat thích nau an, thích nhac bolero.fb la UyenUyen. Sdtkết bạn —9784038. Thich ng bạn đời la kinh doanh.

Thich du lich biết phu viec nha. Co trach nhiem va chân thành, chiu kho va hien lanh.

Chuyển lên trên