Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn đời

Chao cac bạn minh la Thu Van 48t, hien minh da li đi co 1 con trai. Minh rat thích nau an chăm sóc gia dinh, tình cach on hoa nha nhan.

Minh muon bạn đời tri ky biết quan tâm chăm sóc tâm sự nhung vui buồn trong cuoc song. Can chinh chan, khong tìm nho tuoi hôn.

Chuyển lên trên