Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Gia dinh binh an

Tôi mong muon co mot người bạn đời biết chia se, lang nghe va ton trong. Cuoc song khong phai luc nao cùng mau hông, bạn đời khong phai luc nao cùng hoan hao, dieu quan trong la song yêu thuong, chân thành va sẻ chia. Tôi khong phai la bạn, bạn khong phai la tôi nen dung co ep dat sựy nghi cua minh cho người khac. Biet trao đời, biết lang nghe de cùng hieu nhau va cùng nhau đi đến muc dich chung.

Biet chia se, biết lang nghe va ton trong lan nhau.

Chuyển lên trên