Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Co them bạn, cuoc song them vui

Moi ngay mọi la mot sự khoi dau cho nhung uoc mo, du dinh, luon co gang de co tương lai tot depc.

Thich lam quen voi tất cả mọi nguoic.

Chuyển lên trên