Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm manh đời con lai

Tôi la người con xu Nghe đang song va cong tac tai Ha Noi – chân thành, thang than, trung thuc. Biet ton trong tình cam, song co truoc co sau, ton trong loi hua va biết gia tri cua nhung người xung quanh minh

Tôi khong den day de cau may ma tôi den day tôi can: Nguoi biết chăm sóc gia dinh, yêu thuong, thong cam, chia sẻ voi tôi trong cuoc song.

Chuyển lên trên