Em xinh dep net na

Em la co gái tot ve nhieu thu. Tat nhien em van con nhung dieu chua hoan thien va dieu do sẻ duoc cai thien neu em co mot người bạn than tot. Em lam nghe ben linh vuc giao duc. Cong viec va cuoc song cua em co ve binh lang em dem.

Em can tìm mot người dan ong tot, mot va chi mot ma thoi, cua rieng em ma thoi, de chia vui sẻ buồn cho ca cuoc đời (for al lifetime). Van sự cùng tuy duyen. Cam on tất cả nhung ai da doc ho so cua em.

Chuyển lên trên