Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tinh tram, biết lang nghe, biết hieu, cam thong.

Tinh tram, kg thích hôn thua người đời, co luc bi ap luc nhieu,can lam mot người de chia se.

Lon tuoi hôn, biết lang nghe, cam thong, quan tam.

Chuyển lên trên