anh muon tìm bạn nua

Lam bạng chet. De khoi phai sựy nghi.va so nhat con gái tat minh..hien đang bi.doc toan than.can người tri doc

can người tâm sự.va hieu tôi 1 chut thoi.nc re nghe. Moi hom đi lam ve can người noi 1cau .lam co met k a. Du am lòng.

Chuyển lên trên