Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm vo

Tôi sinh nam 1988,hien tai tôi con doc than que nghe an, tot nghiep giao thong van tai ha noi, cong viec tôi đang la xay nha tron goi, cai tao nha tron goi tai ha noi, rat vui duoc lam quen voi mọi nguoi

tìm bạn đời, khong phan biết gi het, chi quan trong người phu nữ biết yêu thuong chăm sóc gia dinh con cai, giản dị, vui vẻ

Chuyển lên trên