Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

đi tìm một nửa cua tôi

Song giản dị, biết cu xu trong cuoc song, biết quan tam, c.

Ban nữ khong xinh, co tâm lòng bao dung, biết quan tam, biết cu xu trong cuoc song

Chuyển lên trên