Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Sao bạng

Ta nhu ngoi sao bạng luot qua the gioi nay, chi co an tình khien ta luu lai

Truong thanh, diu dang, song tình cam va khong qua coi trong vat chat. Cung bay va cùng phieu du 🙂

Chuyển lên trên