Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người thật lòng

La mot người dan ong hoi kho khan, khong biết noi loi ngon ngot du biết phu nữ thuong yêu bạng tai. Vi vay co it bạn va rat kho yêu, nhung khi da chon yêu ai thi chi chung thuy voi 1 người do.

Nu duoi 36 tuoi. Hien lanh. That lòng. Chung thuy.

Chuyển lên trên