Where there is love there is life (st)

Thich du lich , sự yen tình. Yeu trung thuc. Song het minh. Khong thích gia đời.

Chinh chan trong sựy nghi, co chut hai huoc. Biet đời nhan xu the . Co kien thuc. Tu trong va trung thuc.

Chuyển lên trên