Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tot dep,

minh rat thật tha , trung thuc, thang thang, vui vẻ, hien lanh, de thuong , hoi ít nói, dac biết la minh rat rat chung tình, mot khi da yêu la yêu het minh, het lòng, bạng ca con tim, va minh rat ghet gia đời, va nhieu nhieu nua, khi tiep xuc sẻ biết nhieu hôn,

hien lanh ,de thuong, an noi le phep, sieng nang , cham chi, chiu thuong , chiu kho, yêu thật lòng, thuy chung, noi tro gioi,

Chuyển lên trên