Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm em người tôi yêu!

Tôi la người don gian, thang than. Hoa dong voi mọi nguoi, nhung lai song noi tam. Doi voi tôi mọi thu thật binh di.

Tôi co the cùng tôi chia sẻ va thong cam mọi kho khan trong cuoc song. Va co the cùng tôi buoc đi đến cuoi chan troi.

Chuyển lên trên