Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hieu biết va yêu thuong gd

Hien tai minh o mot minh chua kết hôn lan nao. Cha me mat roi. Nen sẻ kg phai lam dau

Yeu thuong nhau thật lòng Di den tương lai. Kg can giau ngheo. Em thuong a thi e la tất cả voi anh

Chuyển lên trên