Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

minh la tuan hoang . minh muon tìm 1ng de quan tâm va den voi nhau.

minh o gan khu cong nghiep binh xuyen vinh phuc . minh muon tìm 1 người de quan tâm va đi lai voi nhau lâu dài , minh khong quan trong tuoi tac , chi can 2 dua xac dinh đi lai voi nhau lâu dài la dc. so phon minh la : —- tâm tâm tâm , sau sau sau 2

de đi alij lâu dài

Chuyển lên trên