Muốn tìm 1 người Ban Than la con gái de cùng tâm sự

Minh Luon Hoa Dong ko vu loi , ko toan tình nho nhen hay ich ky , biết cam thong va chia sẻ , ko cau toan trong mọi viec ma sẻ lang nghe tu nhieu phia,

vui tình , song hoa dong, k toan tình vu loi , k phan biết giau ngheo , k tham lam hay khinh thuong bat cu 1 ai nhiu do du tieu chuan lam 1 người bạn vs minh roi

Chuyển lên trên